ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Групи

collage1

Общ брой 4 групи

   

Група „Детелина“

Учители:

Ралица Вълчинова-старши учител, магистър, ПУП, II  ПКС;

Росица Иванова-старши учител, бакалавър, ПУП, IV ПКС.

Помощник възпитател: Снежана Бонева 

Група „Маргаритка“

Учители:

Милена Георгиева-учител, бакалавър, ПНУП, V ПКС;

Катя Летова-учител, магистър, ПНУП, V ПКС.

Помощник възпитател: Ива Илиева

 

Група „Теменужка“

Учители:

Мая Венкова-старши учител, магистър, ПУП;

Диана Николова-учител, магистър, ПУПЧЕ, V ПКС.

Помощник възпитател: Анелия Шопова

Група „Кокиче“

Учители:

Галя Петкова-старши учител, магистър, ПНУП, IV ПКС;

Павлина Иванова- учител, магистър, ПНУП, V ПКС.

Помощник възпитател: Тотка Христова

Старши учител по музика - Милена Спасова