ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Началото

1

На 21.11.1948г. в двора на бившето начално училище „Неофит Рилски", със същото име отваря врати и втората целодневна детска градина в град Плевен, преименувана по-късно в „Синчец". Първоначално са приети деца за две нощуващи групи. В периода 1953-1966г. са разкрити още две, а когато през 1967г. училище „Н. Рилски" предава сградата си за ползване на детската градина, учебното заведение вече функционира с общо шест групи. В момента – 2013г. в двете сгради /централната и училищното/ се разполагат четири възрастови групи.
През всичките тези години оттук са започнали своя дълъг път над 10 000 възпитаници на ЦДГ №7 „Синчец". Квалифицираните педагози обстойно и задълбочено са работили и продължават да работят по различните образователни направления и възпитателни проблеми: обмяна на опит с яслените заведения за изграждане на културни навици на поведение у децата; работа с деца от малцинствата; школи по Български език и литература; Математика; Физическа култура; Игрова култура; Социален и Природен свят.
Ранното чуждоезиково обучение на децата в детската градина започва след навършване на четиригодишна възраст. В периода 1992-1998г. се е изучавал испански език. По същото време започва изучаването и на английски език, което продължава и до днес. В различни периоди и за различни учебни години са предлагани и други допълнителни занимания на децата – балет, танци, карате,таекуодо ,а от 2013г. и български народни танци.
Децата от ЦДГ „Синчец" постоянно участват в изложби и други общоградски мероприятия и винаги са отличени с награди, дипломи и грамоти. Много от нашите деца са били обучавани в школата по изобразително изкуство „Колорит", с ръководител Майа Ананиева, откъдето имат и редица международни отличия за участие в конкурси, пленери и изложби. През 1995 г. детската градина участва със своите възпитаници в телевизионното предаване „Добро утро".
През учебната 2000/2001г. в ЦДГ№7„Синчец" е учредено Училищно настоятелство, в което учители и родители съвместно участват в разрешаването на различни проблемни ситуации и казуси.
През 2016г. е преименувана от ЦДГ№7"Синчец" на ДГ"Синчец".
През м.декемри /2016г. в ДГ"Синчец" е учреден Обществен съвет,който контролира и подпомага цялостната ни дейност.