ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Участие в национални програми и проекти

1. Проект за предоставяне средства за подпомагане физическото възпитание и спорта по реда на ПМС№129/11.07.2000г. – ежегодно.

smiling kids rounded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По схемата „Училищен плод" и "Училищно мляко" към Държавен фонд „Земеделие" децата от всички възрастови групи получават пресни плодове.

У.ПЛОД плакат1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Четири учители от ДГ"Синчец" ще участват поетапно в предложените квалификационни дейности по Проект "Квалификация на педагогическите специалисти", който стартира през уч.2018/2019г. и ще продължи 3 г. до уч.2020/2021г.

4. Включваме се ежегодно с дейности и мероприятия по инициативата „Учене през целия живот", залегнала в Плановете на РУО гр.Плевен, осъществявана чрез:

-„Ден на книгата -2 април"
-„Дни на отворени врати" м. април
-„Пътуващ куфар на знанието" м.април
-Традиционен областен конкурс-изложба за дид. материали и пособия "В света на природата" – м.май

 5. Включваме се в мероприятията, свързани с традиционното провеждането през м.март на областни конференции по предучилищно възпитание.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. За втора поредна учебна година ДГ"Синчец" работи по НП "Успяваме заедно"-за по -лесна адаптация на 3-годишните деца в условията на детската градина. За учебната 2020/21 г. - Модул 1 "Хубаво е в детската градина" към НП "Успяваме заедно"

4 collage3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. От началото на м. февруари 2020 г. ДГ "Синчец" участва в проект АПСПО Дейност 2 - Такси (лого проект)