ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Бюджет

 

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.03.2024 г.

Бюджет на ДГ "Синчец", гр. Плевен за 2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.12.2023 г.

Бюджет на ДГ "Синчец", гр. Плевен за 2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.08.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.05.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.08.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.05.2022 г.

Бюджет на ДГ "Синчец", гр. Плевен за 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 30.11.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 30.09.2021 г. 

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 30.08.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.05.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.03.2021 г.

Бюджет на ДГ "Синчец", гр. Плевен за 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.08.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.05.2020 г.

Бюджет на ДГ "Синчец", гр. Плевен за 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета с натрупване при ДГ "Синчец" към 31.05.2019 г.  

Бюджет на ДГ "Синчец", гр. Плевен за 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ДГ "Синчец", гр. Плевен към 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ДГ "Синчец", гр. Плевен към 30.09.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ЦДГ № 7 "Синчец", гр. Плевен към 31.05.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ЦДГ № 7 "Синчец", гр. Плевен към 31.03.2016 г.

Бюджет на ЦДГ № 7 "Синчец", гр. Плевен за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ЦДГ № 7 "Синчец", гр. Плевен към 31.12.2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ЦДГ № 7 "Синчец", гр. Плевен към 30.09.2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ЦДГ № 7 "Синчец", гр. Плевен към 30.06.2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ЦДГ № 7 "Синчец", гр. Плевен към 31.03.2015 г.