ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Участие в национални програми и проекти

1. Проект за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност по  ПМС №46/19.03.2020 г.

smiling kids rounded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По схемата „Училищен плод" и "Училищно мляко" към Държавен фонд „Земеделие" децата от всички възрастови групи получават пресни плодове.

У.ПЛОД плакат1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Четири учители от ДГ"Синчец" участватваха поетапно в предложените квалификационни дейности по Проект "Квалификация на педагогическите специалисти", който стартира през уч.2018/2019г. и продължи 3 г. до уч.2020/2021г.

 

4.Включваме се ежегодно с дейности и мероприятия, свързани с организиране и провеждане на Областни инициативи във връзка с изпълнение на Годишния план за дейността на РУО -Плевен.

 

 5. Включваме се в мероприятията, свързани с традиционното провеждането през м.март на областни конференции по предучилищно възпитание.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. За трета поредна учебна година ДГ"Синчец" работи по НП "Успяваме заедно", Модул 1 "Хубаво е в детската градина", с което целим по-лесна адаптация на 3-годишните деца в условията на детската градина. 

4 collage3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. От началото на м. февруари 2020 г. ДГ "Синчец" участва в проект АПСПО Дейност 2 - Такси (лого проект)