ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Нашата философия

 2

За нас:

ДГ „Синчец" – Плевен е екип от деца, родители, учители и служители, който залага на пълноценното сътрудничество. В ДГ „Синчец" децата се отглеждат и възпитават, разпределени в 4 възрастови групи/от 3-7г./.
Екип:
Педагогическия колектив при ДГ „Синчец" наброява общо 10 педагогически специалисти:
1Директор
4 учители
4 старши учители
0,5 старши учител по музика
9,5 непедагогически персонал , от които 4 пом.възпитатели
2 мед.сестри
Екип от педагози, който поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово!
Личностни качества на педагогическата колегия:
-Да притежава богатство от знания,умения и
компетенции;
-Да умее да решава проблеми;
-Да умее да взаимодейства с околните;
-Да бъде рационална;
-Критично мислеща;
-С творческа нагласа;
-Да има широки интереси.

 

Нашата ценност:

 

ДГ „Синчец" е
мястото, което дава равен шанс за образование ,възпитание и социализация за всяко дете,където всяко дете се чувства сигурно,обичано, разбирано и подкрепяно.
ДГ „Синчец" - любимо място за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
Място,където се зачита мнението на другия,поощрява се таланта и творчеството, където сбъдваме детските мечти!