ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Структура на екипа

Collage 2

Директор

 

Педагози:

Педагогическия колектив при ДГ „Синчец" наброява общо 9 учители (8+0.5 учител по музика):
   3 щ. бр. - учител
   5 щ. бр. - старши учители
0.5 щ. бр. - старши учител по музика

Девиза на педагогическата колегия е:
Нека се отнасяме с децата така, както бихме искали да се отнасят с нас!

 


Личностни качества на педагогическата колегия:

 -Богатство от знания, умения и компетенции   -Умение да решава проблеми;
 -Да взаимодейства с околните;  -Рационална;
 -Критично мислеща;  -С творческа нагласа;
 -С широки интереси.  


Учителите в ДГ „Синчец"-Плевен са отговорни, всекидневно доказващи се професионалисти, с ясна мотивация за дейността си, с потребност от личностно развитие и усъвършенстване!

Администрация:

0.5 щ. бр. - Главен счетоводител
   1 щ. бр. - ЗАТС-домакин
0.5 щ. бр. - Технически секретар

   2 бр      - Мед.сестри

Помощно –обслужващ персонал:

   4 щ. бр. - Помощник-възпитатели
   1 щ. бр. - Перачка
   1 щ. бр. - Готвачка 
0.5 щ. бр. - Работник-кухня
0.5 щ. бр. - Охрана