ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Групи

12

 Общ брой групи: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Група "Маргаритка" (3-4 г.)

Учители:

Теменужка Борисова - ст. учител, магистър ПУП
Милена Георгива - учител, бакалавър ПУП

Помощник възпитател: Ива Илиева

 

  Група "Кокиче" (4-5 г.)                                       

 Учители:

Галя Цекова - ст. учител, магистр ПУП, V ПКС
Павлина Иванова - учител, магистър ПНУП

Помощник възпитател: Тотка Христова

 

Група "Детелина" (5-6 г.)

Учители:

Ралица Вълчинова - ст. учител, магистър ПУП, II ПКС
Росица Иванова - ст. учител, бакалавър ПУП

Помощник възпитател: Снежана Бонева

 Група "Теменужка" (6-7 г.)

Учители:

Мая Венкова - ст. учител, магистър ПУП
Диана Николова - учител, магистър ПУПЧЕ

Помощник възпитател: Анелия Шопова