ЦДГ № 7 „Синчец" - любимо и желано място за децата!

ЦДГ №7 "Синчец"

За съществуването на една детска градина са необходими:
- любов към ...

1. Възпитаване в дух на толерантност, уважение към другите и уважение ...

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на ...

ЦДГ № 7 „Синчец" - любимо и желано място за децата!
Дом на радостта, ...

Посредственият учител разказва.
Добрият учител обяснява.
Най-добрият ...